מתניה שלום

חיפשנו הרבה זמן כסא אליהו שיתאים לבית הכנסת שלנו, כשהגענו איליך הרגשנו שמפה נצה עם כס אליהו, ישבת איתנו בסבלנות והתאמת את הצבע והריפוד של הכסא לצבעים של בית הכנסת, ועכשיו הכסא מפאר את בית הכנסת וזה עונג בשבילנו,

גילי בן ארי
 תודה רבה